pondělí 6. listopadu 2017

November speechThis post is about creativity and feel. Against the rules. Different materials, casual pieces mixed with formal ones. And about the fact that you should be yourself.

Tento příspěvek je o kreativitě a pocitu. O prolomení pravidel. O různých typech materiálů, kombinování neformálních kousků s formálními. A o tom, že vždy musíte být sami s sebou.There are many kinds of fashion. Everyone likes a different style. But one we all will agree to is that style define us. You don't have to follow the rules all the time, you can be yourself, invent your own style. Nevertheless, there is one condition. You might see a sentence which is actually known in commercial of Audemars Piguet. And pay attention to that. "To break the rules, you must first master them." This is important in everything. In work, sport or in your life as well. You can bend the rules, you can play out of the box but must know WHY are you doing this. Know your why.

Je zde mnoho různých druhů módy. Každý z nás má rád jiný styl. Ovšem všichni se shodneme na tom, že náš styl z nás dělá to, co jsme. Nemusíte neustále slepě následovat pravidla. Můžete být svoji, vymyslet své vlastní unikátní prvky. Nicméně, je zde jedna podmínka. Této věty jste si mohli například všimnout v reklamě Audemars Piguet. Dobře si ji pamatujte. "Chcete-li změnit pravidla, musíte je nejprve dokonale ovládat." A to je důležité všude. Ve sportu, práci či životě. Můžete pravidla ohýbat, můžete si je přizpůsobit ale musíte vždy vědět od čeho se odchylujete a proč to děláte. Vězte své proč.


All photos by Mischa Babel

Žádné komentáře:

Okomentovat