pondělí 5. prosince 2016

#IWearTheInvisibleTieThis article, isn't just about outfit. It's about attitude and opinion. In case you don't know anything about #IWearTheInvisibleTie campaign by Swedish shirt maker Eton, I'd like to introduce it to you.

Dnešní článek, není jen o outfitu. Je taky o přístupu a názoru. V případě že ještě nevíte nic o #IWearTheInvisibleTie kampani od švédského výrobce košile Eton, velmi rád bych Vám ji představil.This campaign is basically extended of very well known "Movember". All proceeds go to the Movember foundation. You can show your support, by wearing "I Wear The Invisible Tie" bar and as Eton says - It's more than a statement of style. It's a symbol of support for all men who battle invisible health issues. But you can wear this "tie bar" and show your support whenever you want, wherever you want. Not just in November. That is why I brought you this in December.

Movember and #IWearTheInvisibleTie campaign have one goal - to step men dying too young. And I personally consider this as one of the most important things in life. Why? I am among the people who believe that life is short. I love living. I'd live forever if I could. So that is why.

Show your support and wear The Invisible Tie bar.


Tato kampaň je založená na velmi známém Movemberu. Všechny zisky jdou přímo nadaci Movember. Svoji podporu můžete ukázat nošením spony "I Wear The Invisible Tie" a jak říká její výrobce Eton - je to více než ustanovení stylu. Je to symbol podpory pro všechny, kteří bojují s neviditelnými nemocemi. Ačkoliv měsíc, kdy svým knírem prokazujeme podporu Movemberu je listopad, spony The Invisible Tie můžeme nosit kdykoliv. Ne jen v listopadu. Proto Vám o tom všem píšu až v prosince a je to taky jeden z hlavních důvodů, proč si mne kampaň natolik získala.

Movember a kampaň #IWearTheInvisibleTie mají jen jeden cíl - zabránit mužům aby umírali příliš mladí. A já osobně to považuju za jednu z nejdůležitějších věcí vůbec. Proč? Patřím mezi lidi, kteří věří, že život je krátký. Žiju rád. A kdybych mohl, žil bych navždy. To je ten důvod.

Ukažte svoji podporu a noste sponu The Invisible Tie.
The Invisible Tie bar by Eton
White pin collar made to measure shirt
Silver collar pin by Hawkins & Shepherd
Wool double-breasted jacket by Blazek
Blue Wool coat with peak lapels by Pietro Filipi
Striped grey wool suit trousers by Blazek
Chelsea boots by Blazek

All photos by Kuba Feranec

Žádné komentáře:

Okomentovat