pátek 8. dubna 2016

High-end attitude

Photo by B&O


Few days ago, you can saw interesting thing on my Instagram. In case you miss it, I'll bring it to you one more time."People often ask me why I buy an expensive things. Two weeks ago I broke my Bang & Olufsen headphones when I fell on a wet floor. It was luck that only headphones were broken. But they were. My fav thing that I use everyday multiple times. 💔 So I took them in the service center and response was : "We are very sorry sir, but we're unable to fix them because you broke the connector and this is probably impossible to fix. Nevertheless we can send them to Denmark and maybe B&O headquarter will know what to do." Today, less than two weeks later, I recieved new headphones. So, that's why! That's why I don't mind pay more than the others. Because of service and more importantly - attitude. Luxury stuff is not just expensive shit and moment like this makes me remember that."


Yep, that is right. This is what happened. I'd like to talk about how important attitude is. Attitude can change everything. Can bring you better job, better life, better thinking. People who works for those luxury or high-end brands are often armed with good attitude. I'm not saying that they always are but very often. He (salesman) could leave me alone with broken headphones, I'd be disappointed and that would be all. But he wanted me to feel caring and effort which are rare. Now I think I have a good reason to assume that this won't happened in Philips or Sony or even with less priced headphones or another electronic device producers. Why? Because they have no reason to do that. People very often do not understand how powerful attitude can be. How easily can bring customers because it feels like home for them. Now before every following purchase of anything and anywhere in the world I'll consider this experience. And I believe we all know that it won't lead to buying cheap thing.

If you are interested about this article, find your headphones inspiration here and here! Another one will be out probably soon after this experience. :)


Před několika dny, jste si mohli všimnout na mém instagramu zajímavé věci. Pro případ, že jste ji promeškali, znovu uvádím co jsem psal.

"Lidé se mě často ptají, proč si kupuju drahé věci. Před dvěma týdny, jsem rozbil své sluchátka Bang & Olufsen, když jsem uklouzl na mokré podlaze. Bylo štěstí že to odnesli jen sluchátka ale....odnesli. Moje oblíbená věc, kterou používám několikrát denně. 💔 Přirozeně jsem je vzal do servisu kde odpověď zněla : "Je nám moc líto, ale pravděpodobně nejsme schopni sluchátka opravit, zlomil jste konektor a ten se nedá opravit ani vyměnit. Nicméně je můžu poslat do Dánska do B&O a tam už možná budou vědět co s nimi."Dnes, méně jak o dva týdny později, jsem dostal nové sluchátka. Takže proto! Proto jsem ochotný dát víc peněz jako ostatní, kvůli servisu a službám s produktem spojených, ale co je důležitější - kvůli postoji. Luxusní zboží není jen předražený nesmysl a momenty jako tento, mě nutí si to pamatovat."

Ano, přesně tak. Přesně tak se to stalo. Rád bych mluvil o tom, jak moc je postoj důležitý. Postoj může změnit všechno. Může Vám přinést lepší práci, lepší život a lepší uvažování. Lidé, kteří obvykle pracují pro luxusní či high-end značky jsou často vyzbrojeni dobrým postojem. Neříkám že vždy ale často ano. Obchodník v B&O mě také mohl nechat stát s rozbitými sluchátky, byl bych zklamaný a tím by to pravděpodobně skončilo. Ale on mi naštěstí chtěl ukázat starost a snahu, která je vzácná. Nyní mám dobrý důvod předpokládat, že tohle by se u Sony nebo Philipsu případně ještě levnějšího výrobce sluchátek či elektroniky, rozhodně nestalo. Proč? Protože nemají žádný důvod. Lidé často nechápou, jak silný může přístup být. Jak snadno jim může přinést zákazníka, který se bude rád vracet, protože se cítí jako doma. Od teď, ještě více než dřív, při každém následujícím nákupu čehokoliv a kdekoliv na světě, zvážím situaci podle této zkušenosti. A věřím že všichni víme, že nepovede ke koupi nečeho levného (a nekvalitního).

Jestli Vás článek zaujal a rádi načerpáte "sluchátkovou" inspiraci, můžete to udělat tady a tady. Věřím, že po této zkušenosti na mém blogu najdete zanedlouho další článek.


Photo by B&O

Photo by B&O

Photo by B&O

Žádné komentáře:

Okomentovat